Primary

STD. NAME PERCENTAGE
I-A PARIKH ISHITA SARANG 98.1%
I-B PATEL AKSHAT GAURANG 97.75%
I-C BHANSHALI PREET NAVIN 97.5%
II-A DOSHI AYUSH RAKESH 97.37%